Pomôcky pre deti s kortikálnou poruchou zraku

Kortikálna (cerebrálna) porucha zraku u detí

Informácie o kortikálnej (cerebrálnej) poruche zraku (CVI) u detí, popis jednotlivých fáz CVI a ich charakteristických znakov. Rady a tipy pre rodičov, osobných asistentov i špeciálnych pedagógov.

Úprava pomôcok, oblečenia a prostredia

Na našom blogu nájdete odporúčania na úpravu existujúcich pomôcok a prostredia pre deti s CVI vo všetkých troch fázach doplnené o fotodokumentáciu, užitočné články a ďalšie zdroje informácií.

Šablóny pre tvorbu originálnych pomôcok

Návody na tvorbu pomôcok špeciálne navrhnutých pre deti s CVI, doplnené o šablóny a fotodokumentáciu. Usmernenia pri kustomizácii pomôcok pre špecifické potreby daného dieťaťa.

Vďaka včasnej zrakovej stimulácii u detí s CVI môže nastať obnova zrakových funkcií na základe plasticity nervového systému.


Projekt cvipomocky.sk vznikol v rámci dizertačnej práce Mgr. art. Evy Jenčurákovej v ateliéri Vizuálna komunikácia, Katedra dizajnu, Fakulta umení TUKE v rokoch 2018 – 2022. Autorka pri návrhu pomôcok spolupracovala s o. z. Kukadlá a malou Marínkou, ako aj s pani Halkou Tytykalovou z Ranej starostlivosti, n. o.

Ⓒ Mgr. art. Eva Jenčuráková, 2022