Šablóny

Home » Tvorba pomôcok » Šablóny

V tejto časti nájdete šablóny vo formáte PDF pre jednotlivé typy pomôcok z filcu alebo plste. Šablóny majú formát A4 na výšku. Môžete si ich stiahnuť, vytlačiť na kancelársky papier alebo výkres či kartón, vystrihnúť a na základe nich obresliť tvary pre jednotlivé typy pomôcok. Šablóny sa tak isto nachádzajú aj pri podstránkach každej zo spomínaných pomôcok.