Techniky spracovania materiálov

Home » Úprava pomôcok » Techniky spracovania materiálov

Pomôcky pre deti s CVI, ktoré sú prezentované na tejto webovej stránke, boli navrhnuté a optimalizované pre ručnú výrobu – len s pomocou rôznych materiálov, rysovacích pomôcok, papierov a podobne, aby sa docielila čo najjednoduchšiu vyrobiteľnosť aj v domácich podmienkach. V závislosti od typu pomôcky, ktoré bolo potrebné upraviť alebo vyhotoviť, ako aj použitého materiálu, je možné pracovať s technikami šitia (ručné, strojové) a plstenia. Mnohé z materiálov bolo potrebné strihať či lepiť. Pri ručne tvorených knihách je strany knihy možné zviazať kovovou (drôtenou, špirálovou) väzbou, prípadne ručne – ako leporelo. Pri úprave už existujúcich pomôcok je materiál (fóliu, filc a podobne) pred aplikovaním na pomôcky možné strihať a lepiť, respektíve aplikovať farbu štetcom na dané pomôcky, čomu predchádza brúsenie a očistenie ich povrchu.

Pri sériovej výrobe navrhnutých pomôcok (napr. kníh) je možné využiť rôzne technológie výroby, napr. digitálnu alebo ofsetovú tlač, rôzne typy dokončovacích úprav v závislosti od použitého materiálu (slepotlač, razba s fóliou atď.), ďalej plotrovanie, digitálny výsek, kašírovanie, lamináciu a podobne.