Tvorba pomôcok

Home » Tvorba pomôcok

Zoznámte sa s viacerými typmi pomôcok, ktoré boli navrhnuté s cieľom rozvíjať zrakové funkcie dieťaťa s kortikálnou poruchou zraku. Pomôcky je možné vytvoriť si doma (šitie, plstenie) na základe šablón, fotografických postupov, fotografií a videí dostupných na tejto webovej stránke, prípadne nechať si ich vyrobiť tvorcami handmade produktov alebo krajčírkou. Pomôcky zahŕňajú:

  • filcové a plstené pomôcky (hračky, abeceda, písmená)
  • animácie pre stimuláciu zrakových funkcií
  • knihy pre deti s CVI
  • nálepky, kartičky na stimuláciu zraku

Pre pomôcky boli zvolené materiály, ktoré sú dostupné, finančne nenáročné, jednoduché na spracovanie, zároveň však vyhovujúce z hľadiska bezpečnosti pre deti. Ďalej sme pripravili zoznam odporúčaní z hadiska materiálov a technológií, pokiaľ je potrebné prispôsobiť už existujúce pomôcky pre potreby dieťaťa s CVI.