Kontakt

Home » Kontakt

Projekt cvipomocky.sk vznikol v rámci dizertačnej práce Mgr. art. Evy Jenčurákovej v ateliéri Vizuálna komunikácia, Katedra dizajnu, Fakulta umení TUKE v rokoch 2018 – 2022. Autorka v rámci odbornej stránky projektu spolupracovala najmä s o. z. Kukadlá a s malou Marínkou, ako aj s pani Halkou Tytykalovou z Ranej starostlivosti, n. o.

Úsilím autorky bolo na základe štvorročného výskumu a využitia odborných skúseností a znalostí v oblasti dizajnu a vizuálnej komunikácie navrhnúť vhodné a dostupné pomôcky pre deti s kortikálnou poruchou zraku, úpravu už existujúcich pomôcok či sformulovať odporúčania pre úpravu prostredia pre deti s CVI.

Obsah tejto webovej stránky je určený pre rodičov detí s CVI, odborných asistentov, špeciálnych pedagógov, ako aj dizajnérov a odbornú i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku CVI. Informácie, šablóny, fotonávody, videá atď. nachádzajúce sa na tejto webovej stránke je možné použiť na nekomerčné účely. V prípade komerčného použitia alebo spolupráce kontaktujte, prosím, autorku: eva.jencurakova(at)tuke.sk

Ⓒ Mgr. art. Eva Jenčuráková, 2022