Knihy

Home » Tvorba pomôcok » Knihy

V tejto sekcii sa nachádzajú viaceré knihy pre deti s CVI, ktoré je možné vytlačiť a použiť v rámci cielenej stimulácie zraku u detí s CVI. Pre knihy boli navrhnuté aj trojrozmerné filcové alebo plstené pomôcky. Šablóny na tvorbu týchto pomôcok sa tak isto nachádzajú v časti Tvorba pomôcok.


Dvojica kníh – PRÍRODNÉ TVARY

Obálka knihy Prírodné tvary – Piktogramy v červenej farbe, formát 160 x 160 mm.

Dvojica kníh Prírodné tvary obsahuje vyobrazenia vybraných prírodných tvarov (ovocie, kvety, motýľ atď.), v prvom prípade vo forme realistickej fotografie, v druhom vo forme štylizovaného obrázka – piktogramu v červenom prevedení. Na protiľahlej strane obrázkov sa nachádza jednoslovný názov daného tvaru, ktorý je zvýraznený červeným obrysom. Obe knihy majú vysoko kontrastné čierne pozadie a formát 160 x 160 mm. Knihy sú určené pri prechode od trojrozmerných objektov k ich dvojrozmernému realistickému vyobrazeniu až k abstraktnej štylizácii daného tvaru.


ŽLTÉ GEOMETRICKÉ TVARY

Obálka knihy Žlté tvary – geometrické tvary v žltej farbe, formát 160 x 160 mm.

Kniha Žlté tvary je variáciou predošlej knihy s abstraktnými prírodnými tvarmi, v tomto prípade sú však vyobrazené abstraktné geometrické tvary (kruh, štvorec, hviezda atď.). Geometrické tvary i obrys ich jednoslovných názvov sú znázornené pomocou žltej farby. Farebnosť je však možné variovať podľa preferovanej farby dieťaťa (červená, oranžová, zelená atď.).

Túto knihu je možné vyrobiť si aj v domácich podmienkach pomocou čierneho kartónu, samolepiaceho filcu zvolenej farby, prípadne vytlačených názvov geometrických tvarov na samolepiaci papier, pričom sa názvy nalepia na protiľahlú stranu oproti danému geometrickému tvaru v taktilnom prevedení. Na zviazanie jednotlivých listov môže poslúžiť napríklad čierna špirálová väzba. Ako ďalšiu pomôcku ku knihe je možné vytvoriť aj kartičky formátu 70 x 90 mm s jednotlivými geometrickými tvarmi.

Kartičky formátu 70 x 90 mm s jednotlivými tvarmi v žltej farbe. Tvary je možné vystrihnúť zo samolepiaceho papiera na základe šablón a nalepiť na čierny kartón.