Filcová abeceda a čísla

Home » Tvorba pomôcok » Filcová abeceda a čísla

Pre jednoduchšie oboznámenie sa dieťaťa s CVI bola vytvorená aj trojrozmerná abeceda (veľké písmená) a číslice. Sú opäť ušité z farebných filcov a vyplnené dutým vláknom. Veľkosť jednotlivých písmen bola zvolená tak, aby z jedného farebného filcu formátu A4 bolo možné ušiť jedno alebo dve písmenká, pričom je ich veľkosť dostatočná a primeraná rozmerom detskej rúčky.

Pre šablóny bola zvolená rodina písma Nunito a rez Black. V prípade potreby je možné vytvoriť si pomocou tohto písma aj šablóny pre malé písmená abecedy či ďalšie znaky.

Na výrobu filcovej abecedy a čísel budeme potrebovať:

  • mäkké farebné filce formátu A4, hrúbka približne 1 mm
  • farebné nite
  • duté vlákno
  • ihlica ako pomôcka pri plnení tvarov dutým vláknom
  • krajčírska krieda na označenie strihu
  • ihly alebo šijací stroj
  • nožnice
  • šablóny abecedy a čísel

Postup:

Tvorba týchto pomôcok je veľmi jednoduchá. Po vystrihnutí daného tvaru (predná aj zadná časť) sa tvar po obvode zošije, pričom vynecháme dvoj- až trojcentimetrový otvor na naplnenie dutým vláknom. Po naplnení tvaru otvor zašijeme ručne alebo strojovo. Farebnosť písmen alebo číslic môžeme zmeniť v závislosti od preferovanej farby/farieb dieťaťa s CVI.