Filcové maňušky

Home » Tvorba pomôcok » Filcové maňušky

Maňušky z filcu boli navrhnuté s cieľom uľahčiť deťom s CVI rozpoznávanie jednotlivých čŕt tváre, ako aj charakteristické znaky vystihujúce danú osobu. Medzi maňuškami sa nachádza postava dedka, chlapca, dievčaťa, ako aj líšky. Pri maňuškách je jednoduché zakomponovať do vizuálnej stimulácie aj pohyb a interakciu samotného dieťaťa s prezentovaným objektom. Maňušky boli navrhnuté ako trojrozmerné pomôcky pre knihu Ľudia, avšak je možné ich používať aj samostatne pri cielenom rozvoji zrakových funkcií dieťaťa s CVI. Veľkosť týchto pomôcok je približne 28 cm šírka, 30 cm výška.

Na výrobu filcových maňušiek budeme potrebovať:

  • mäkké farebné filce formátu A4, hrúbka približne 1 mm
  • tuhší vlizelín na vystuženie filcov
  • farebné nite
  • krajčírska krieda na označenie strihu
  • ihly alebo šijací stroj
  • nožnice
  • šablóny maňušiek

Postup:

Pri šití filcových maňušiek postupujeme podobne ako pri filcových rybkách – vystrihneme a zošijeme (vyšijeme) všetky diely pre prednú aj zadnú časť pomôcky, v prípade potreby môžeme niektoré časti (tvár, ruky) vystužiť vlizelínom. Túto pomôcku nevypĺňame dutým vláknom. Pri zošívaní prednej aj zadnej časti necháme v dolnej časti pomôcky po celej jej dĺžke nezošitý otvor, pomocou ktorého si maňušku budeme môcť nasadiť na ruku, resp. ju takto bude môcť používať aj samotné dieťa. Farebnosť pomôcok je opäť možné nakombinovať podľa preferencií daného dieťaťa.