Centrá včasnej intervencie, ranej starostlivosti (SK, CZ)

Kortikálnej poruche zraku sa na Slovensku i v Česku venuje viacero inštitúcií, vyberáme niekoľko z nich. V Košiciach pôsobí Centrum včasnej intervencie Košice, n. o., ktoré pomáha rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. V Levoči sa nachádza Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre nevidiacich. Toto centrum pomáha deťom, neskôr žiakom a študentom so zrakovým, ale aj ďalšími typmi postihnutia, ako aj ich rodinám. Poskytuje aj informácie pre pedagógov žiakov a študentov so zrakovým znevýhodnením. Bratislava je sídlom Ranej starostlivosti, n. o., centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Medzi špecializácie tohto centra patrí aj kortikálna porucha zraku u detí, diagnostika CVI či videotréning interakcií. Spomeňme ešte pražskú Společnost pro ranou péči, z. s., ktorá sa tak isto zaoberá pomocou pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením vrátane problémov so zrakom.