Centrá včasnej intervencie, ranej starostlivosti (SK, CZ)

Kortikálnej poruche zraku sa na Slovensku i v Česku venuje viacero inštitúcií, vyberáme niekoľko z nich. V Košiciach pôsobí Centrum včasnej intervencie Košice, n. o., ktoré pomáha rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. V Levoči sa nachádza Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre nevidiacich. Toto centrum pomáha deťom, neskôr žiakom a študentom… Pokračovať v čítaní Centrá včasnej intervencie, ranej starostlivosti (SK, CZ)